info@fadaksanat.ir
021-77614524
2


گاز R-407c

نام :

honeywell

مدل :


معرفی محصول:

گاز R407 یا گاز R407c مخلوطی از هیدروفلوروکربن های استفاده شده به عنوان سرد کننده است.
این گاز ترکیبی گاز زئوتروپیک از دیفلورومتان (R32)، گاز پنتافلورواتان (R125) و گاز تترافلورواتان (R134) است.
 گاز دی فلورومتان برای ایجاد ظرفیت گرمایی است. گاز پنتافلورواتان قابلیت اشتعال را کاهش داده و گاز تترافلورواتان نیز فشار را کاهش می دهد. کپسول های R407 به رنگ نارنجی سوخته هستند. این گاز به گونه ای طراحی شده که بیشترین شباهت را در فشار و عملکرد با گاز R22 دارد و به عنوان جایگزینی برای R22 در نظر گرفته شده است. خواص فیزیکی حرارتی آن هم مشابه گاز r22 است، بنابراین هنگام جایگزینی گازR407 به جای گاز R22 نیاز به حداقل تغییرات در سیستم های سرد کننده داریم.
به طوری که در سیستم گاز R22 و گازR407 بسیاری از قطعات یکسان است. گاز R407 معمولا در سیستم های تبرید با دمای متوسط استفاده می شود. گاز R407 فاقد کلر که برای حل روغن های مینرالی استفاده شده با گاز R22 الزامی است، می باشد. بنابراین توسعه روغن هایی که با سرد کننده های جدید سازگارتر باشند ضروری است، این روغن ها با عنوان پلیل استر و یا POE شناخته شده اند. نشت های چندگانه قابل توجه گاز R407 (50 درصد وزنی) و شارژ مجدد آن در برخی مواقع منجر به تغییر ترکیب سرد کننده می شود که ممکن است اثر کمی روی بهره وری انرژی و شرایط انتقال حرارت داشته باشد.

اطلاعات فنی و شیمیای محصول:

این گاز از ترکیب سه گاز تشکیل شده است .
  ٪HFC32 = 23
٪ HFC125= 25
٪ HFC134a=52
 وزن مولکولی ۸۶٫۲
 نقطه جوش =۴۳٫۶-
فشار بخار در ۲۵ درجه سانتیگراد =۰٫۹۱۷۷ MPa ODP = ۰
تخریب لایه ازونGWP =1530 گرمایش گره زمین
روغن سازگار با گاز ۴۰۷c = روغن POE
یعنی روغن مصنوعی یا پلی استر هست .
نکته مهم این گاز این هست که حتما باید مایع شارژ شود و اگر سیستمی که گاز مبرد R 407C دارد و گاز ان کم شدهاست و نشتی داشته حتما تمام گاز مانده خالی و دوباره سیستم شارژ شود .

خواص محصول:

 • گاز فریون 407 اثر مخرب کمی بر محیط زیست دارد.
 • پتانسیل گرمایش جهانی گاز R407 مشابه گاز R22 است
 • پتانسیل تخریب لایه اوزون گاز فریون 407 صفر است

نکات ایمنی:

• گاز فریون 407 اثر مخرب کمی بر محیط زیست دارد.
• پتانسیل گرمایش جهانی گاز R407 مشابه گاز R22 است
• پتانسیل تخریب لایه اوزون گاز فریون 407 صفر است


ویژگی های محصول
نام شیمیایی R-32/125/134a (20±2/40±2/40±2)
فرمول مولکولی 20±2% CH2F2 · 40±2% C2HF5 · 40±2% C2H2F4
جرم مولکولی ۸۶٫۲
نقطه جوش(درجه سلسیوس)

-45.2/-38.7

دمای بحرانی(درجه سلسیوس)

81.91

فشار بحرانی(kpa)

4,487

cas number

Klea 60